Povelja o načelima

Osnovni koncepti, koji čine temelje našeg svjetonazora, se mogu ukratko opisati riječima Kurta Gödela, koji je napisao:

 1. Svijet je racionalan.
 2. Ljudski razum se, u principu, može razviti na viši stupanj (kroz određene tehnike).
 3. Postoje sistematične metode za rješavanje svih problema (kao umjetnost, itd.).
 4. Postoje drugi svjetovi i racionalna bića drukčijeg i višeg tipa.
 5. Svijet u kojem živimo nije jedini u kojem ćemo živjeti ili smo živjeli.
 6. Postoji [u tim svjetovima] a priori neusporedivo više onoga što se može saznati nego onoga što se trenutno zna.
 7. Razvoj čovječje misli od razdoblja renesanse je temeljito shvatljiv (poprilično jasan).
 8. Razum čovječanstva će se razvijati u svim smjerovima.
 9. Formalni zakon [pravila] čini pravu znanost.
 10. Materijalizam je pogrešan.
 11. Viša bića su s drugima povezana analogijom, a ne kompozicijom [sastavom].
 12. Koncepti imaju objektivno postojanje [egzistenciju].
 13. Postoji znanstvena (egzaktna) filozofija i teologija, koje se bave konceptima najvišeg stupnja apstraktnosti; što je također jako plodonosno za znanost.
 14. Religije su velikim dijelom loše, ali religija kao takva [sama po sebi] nije.

Za dublje razumijevanje temelja Fellowship-a, pročitajte sljedeći dokument:

Povelja o načelima Fellowship of the Cosmic Mind-a